V-Ray רישיון עמדות רינדור

ויריי ידוע במהירות הרינדור שלו ובכך שכברירת מחדל הוא משתמש בכל משאב פנוי על תחנת העבודה שלך (Multi Core CPU or GPU) בכדי לרנדר במהירות האפשרית. במידה וזה עדיין לא מהיר מספיק בשבילך, אין צורך לדאוג, כי הפתרון מגיע בעזרת V-Ray Render Nodes (עמדות רינדור) אשר מאפשרות להפחית באופן משמעותי את זמני הרינדור על ידי שימוש בכל כח זמין הנמצא ברשת שלך. בעזרת V-Ray Render Nodes ניתן להשתמש בשרתי מחשב אחד או יותר למטרת רינדור תמונה או אנימציה.

מוצרים שייזכו לתמיכה בקרוב

V-Ray for Rhino

מוצרים נתמכים

V-Ray 3 for 3ds Max

V-Ray 3 for Maya

V-Ray 3 for MODO

V-Ray 3 for NUKE

V-Ray 3 Standalone

V-Ray for Blender

V-Ray 3 for SketchUp

V-Ray for Revit